Sayfa açılırken show – hide layer göstermek

Senaryo

Web sayfamız açılırken ekrana bir layer gelecek. 10 saniye görünüp kaybolacak.

Bunu yapmanın yolu settimeout javascript fonksiyonu kullanmak. Kullanım şekli aşağıda.

setTimeout("fonksiyon()",10000);  //10 saniye = 10000 milisaniye

Örnek kullanım

<div id=gazze name=gazze style="visibility:visible; position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:2; background:#000000; width:100%; height:100%; text-align:center;">
<img src="skin/gazze.jpg" alt="Lanetle Kınıyoruz." title="Lanetle Kınıyoruz."></img>
</div>

<script LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function gizle(){
document.getElementById("gazze").style.visibility="hidden";
}
window.setTimeout("gizle()",10000);
//-->
</script>

Açıklama

gizle() fonksiyonu 10 saniye sonra setTimeout tarafından çağrılıp çalıştırılır. gazze isimli div’in görünürlük özelliği gizli hale getirilir. z-index değerini yüksek verirseniz diğer öğelerin üzerinde görünür.

Mysql Veritabanındaki bütün tabloların ve kolonların karakter setinin değiştirilmesi

Mysql’de bunu bir komutla yapmak mümükün değil. Bir tablonun varsayılan karakter setini değiştirip bunu bütün kolonlarına uygulayan komut var aslında:

ALTER TABLE ‘veritabani_adi’.’tablo_adi’ CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Eğer yüzlerce ya da daha fazla tablo varsa bu sorguyu defalarca yazmak istemezsiniz. Aşağıdaki sorguyu information_schema veritabanında çalıştırdığınızda tabloların hepsinin ve bütün sütunlarının karakter setini değiştirecek olan sorguları listeleyebilirsiniz.

SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', t.`TABLE_SCHEMA`, '`.`', t.`TABLE_NAME`, '` CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;') as stmt
FROM `information_schema`.`TABLES` t
WHERE 1
AND t.`TABLE_SCHEMA` = 'veritabani_adi'
ORDER BY 1

Sonra üretilen sorgu satırlarını alıp phpmyAdmin’de istediğiniz veritanaı üzerinde çalıştırırsanız bütün tablolarınızın ve kolonlarınızın karakter seti değişecektir.

Yukarıdaki örnekte karakter setini utf8_general_ci olarak değiştirdik. utf8_swedish_ci karakter setine sahip tabloları Türkçe karakterleri doğru göstersin diye değiştirmek amacıyla kullandım. Siz istediğiniz karakter seti için değiştirip kullanabilirsiniz.

Yazarken, şu adresteki yazıdan yararlandım.

Wamp üzerinde Curl enable yapmak

Windows ortamında Curl gerektiren bir php uygulamayı Wamp üzerinde koştururken curl_init() çalışmaz ve fatal hatası verir.

Curl enable edilmeli.

apache ve php nin ini dosyalarında ilgili satırların yorum satırı olma durumlarınıdeğiştirmek gerekiyor.

* Eğer wamp çalışıyor ise durdurunuz.

* WAMP\bin\php\(php nin güncel sürümü)\ dizinini açınız. default olarak C:\ sürücüsünde oluyor

*  php.ini dosyasını bir yazı editörü (örneğin notepad) ile açınız.

* extension=php_curl.dll satırının başındaki noktalı virgülü silip tekrar kaydediniz.

* WAMP\bin\Apache\(apache nin güncel sürümü)\bin\ dizinini açınız.

* extension=php_curl.dll satırının başındaki noktalı virgülü silip tekrar kaydediniz.

* WAMP’ı tekrar çalıştırınız.

Bu kadar.

http://www.dibugs.com/curl-enabling-wamp sayfasından uyarlanmıştır.

Baby Smash

Scott Hanselman, bir kaç gündür gece gündüz demeden bir program üzerinde çalışıyor. Programın adı Babysmash.

babysmash_images01

Ekran koruyucu gibi bir program. Çalıştırınca ekranı kaplıyor. Sadece Alt+F4 ya da Ctrl-Alt-Shift-O kombinasyonlarına basınca bir şeyler değişiyor. Alt+F4 yapınca program kapanıyor, Ctrl-Alt-Shift-O yapınca da options ekrana geliyor, ayarlarını değiştirebiliyorsunuz.

Herhangi bir tuşa bastığınız zaman bastığınız harfi yazıyor ya da değişik geometrik şekiller çiziyor. Ses olarak seçenekler var; gülme sesi çıkarıyor ya da yazdığı harfi ingilizce telaffuz ediyor.

screenshot_babysmash

Scott bunu 2 yaşında ve 5 aylık olan çocukları için yazmış. Oldukça da eğlenceli bir program. Ben kurdum denedim 🙂

Programı çalıştırıp gidiyorsunuz. Çocuğunuz gelip bilgisayar üzerinde yeteneğini denemek, içindeki yaratıclığı ortaya çıkarmak 🙂 isterse dosyalarınızı silmeden, bilgisayarınızı bozmadan da bunu yapabiliyor, ama aynı zamanda da eğleniyor. Küçük çocuğu olanlara tavsiye ederim.

Aslında Macintosh için yazılan açık kaynaklı AlphaBaby programının windows için yazılmış benzeri diyebiliriz programa.

Şu anda mouse hareketlerini algılamıyor, sadece gülme efektleri var. Ayrıca kodlarını da yayınlamadı daha. Zaten dediğim gibi, bir kaç günlük bir program daha henüz. Yeni şeyler ekleyecektir. Scott da hala  açık kaynakçıdır, kodlarını da en kısa zamanda yayınlayacaktır.