Wamp üzerinde Curl enable yapmak

Windows ortamında Curl gerektiren bir php uygulamayı Wamp üzerinde koştururken curl_init() çalışmaz ve fatal hatası verir.

Curl enable edilmeli.

apache ve php nin ini dosyalarında ilgili satırların yorum satırı olma durumlarınıdeğiştirmek gerekiyor.

* Eğer wamp çalışıyor ise durdurunuz.

* WAMP\bin\php\(php nin güncel sürümü)\ dizinini açınız. default olarak C:\ sürücüsünde oluyor

*  php.ini dosyasını bir yazı editörü (örneğin notepad) ile açınız.

* extension=php_curl.dll satırının başındaki noktalı virgülü silip tekrar kaydediniz.

* WAMP\bin\Apache\(apache nin güncel sürümü)\bin\ dizinini açınız.

* extension=php_curl.dll satırının başındaki noktalı virgülü silip tekrar kaydediniz.

* WAMP’ı tekrar çalıştırınız.

Bu kadar.

http://www.dibugs.com/curl-enabling-wamp sayfasından uyarlanmıştır.