Gelişim dijital devleti gerektiriyor

e-devlet uygulamaları kiosku - AŞTİ (Aşağıdaki yazıda bilgi çağı sitesinin e-devlet çalışmaları ile ilgili 6 Şubat 2012 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Azime Telli ve benimle yaptğı röportaj yer alıyor)

Dijital devlet uygulamaları yönetimde ve yönetişimde birçok artılar getiriyor. Devlet kademelerinin vatandaşlara sağladığı hizmetlerkide verimlilik artışı, bürokratik engellerin azaltılarak zaman ve maliyet tasarrufu gibi kazanımların yanında yönetişim alanında demokrasinin pekişmesine katkıda bulunabilme özelliği dijital devlet uygulamalarındaki çok boyutluluğu işaret ediyor.

Türkiye dijital devlette nerede?

Türkiye’de dijital devlet uygulamamaları başlaması ile birlikte demokrasi söylemlerinin artması da aslında aynı paralele denk düşüyor. AB’ye üyelik sürecinin e-devlet uygulamaları ile başladı ve bu çalışmalar ve e-Avrupa kriterleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarda ilk dönem devlet odaklı yaklaşım izlendi. Kamu hizmeti sunumunun maliyetlerini düşürmek ve kamu görevlilerinin çalışma yükünü azaltmayı hedefleyen e-devlet uygulamaları zamanla gelişti. Şu anda tek bir portal üzerinde “e-Devlet Kapısı” projesi sunuyor. Peki e-Devlet Kapısı etkin bir şekilde kullanılıyor mu?

Continue reading “Gelişim dijital devleti gerektiriyor”